Archive - 2017-03-03

1
کلیپ اقدامات اولیه در مار گزیدگی
2
آموزش مانور ریکاوری
3
آموزش نحوه فشردن قفسه سینه در افراد بزرگسال (ایست قلبی_تنفسی)
4
کلیپ آموزش نحوه باز کردن راه هوایی بیمار

کلیپ اقدامات اولیه در مار گزیدگی

آموزش نحوه فشردن قفسه سینه در افراد بزرگسال (ایست قلبی_تنفسی)

کلیپ آموزش نحوه باز کردن راه هوایی بیمار

 

کلیپ آموزش نحوه باز کردن راه هوایی بیمار

logo-web logo-web تمامی حقوق سایت FirstAider متعلق به موسسه پرستاران دانش اندیشه می باشد. اجرای وبسایت توسط: مجموعه طراحی آنلاین