خلاصه احیا برای ارائه کنندگان احیا پایه(بر اساس گایدلاین سال ٢٠١۵ انجمن قلب آمریکا)

logo-web logo-web تمامی حقوق سایت FirstAider متعلق به موسسه پرستاران دانش اندیشه می باشد. اجرای وبسایت توسط: مجموعه طراحی آنلاین