موسسه و رسانه

1
کلیپ اقدامات اولیه در مار گزیدگی
2
چاپ مقاله استاد علی شاهسونی در ویژه نامه هیات پزشکی ورزشی گلستان
3
مصاحبه رادیو ایران با آقای علی شاهسونی – فایل ۱
4
مصاحبه رادیو ایران با آقای علی شاهسونی – فایل ۲
5
مصاحبه با آقای علی شاهسونی از اساتید موسسه

کلیپ اقدامات اولیه در مار گزیدگی

مصاحبه رادیو ایران با آقای علی شاهسونی – فایل ۱

فایل صوتی مصاحبه با جناب آقای شاهسونی کارشناس ارشد پرستاری و مدرس بین المللی تروما موسسه پرستاران دانش اندیشه

مصاحبه رادیو ایران با آقای علی شاهسونی – فایل ۲

فایل صوتی مصاحبه با جناب آقای شاهسونی کارشناس ارشد پرستاری و مدرس بین المللی تروما موسسه پرستاران دانش اندیشه

چاپ مصاحبه با جناب آقای علی شاهسونی کارشناس ارشد پرستاری و مدرس بین المللی تروما و یکی از اساتید برجسته موسسه پرستاران دانش اندیشه در هفته نامه هلال احمر

photo_2015-11-22_11-44-36

logo-web logo-web تمامی حقوق سایت FirstAider متعلق به موسسه پرستاران دانش اندیشه می باشد. اجرای وبسایت توسط: مجموعه طراحی آنلاین