موسسه و رسانه

1
برگزاری دوره آموزشی کمکهای اولیه با رعایت پرتکل های بهداشتی دی ماه ۱۴۰۰
2
کلیپ اقدامات اولیه در مار گزیدگی

برگزاری دوره آموزشی کمکهای اولیه با رعایت پرتکل های بهداشتی دی ماه ۱۴۰۰

شرکت کنندگان در این دوره ۲ روزه با مقدمات کمکهای اولیه واحیای قلبی ریوی پایه و … به صورت نظری و عملی آشنا شدند.

کلیپ اقدامات اولیه در مار گزیدگی

logo-web logo-web تمامی حقوق سایت FirstAider متعلق به موسسه پرستاران دانش اندیشه می باشد. اجرای وبسایت توسط: مجموعه طراحی آنلاین