گالری ویدیو

1
نحوه صحیح فشردن قفسه سینه در ایست قلبی
2
کلیپ نحوه بر طرف کردن انسداد راه هوایی درشیرخواران
3
کلیپ اقدامات اولیه در مار گزیدگی
4
آموزش مانور ریکاوری
5
آموزش نحوه فشردن قفسه سینه در افراد بزرگسال (ایست قلبی_تنفسی)
6
کلیپ آموزش نحوه باز کردن راه هوایی بیمار
7
پخش کلیپ آموزشی اساتید موسسه در خبر نیمروزی شبکه یک سیما
8
آموزش استفاده از دستگاه AED
9
10
جلوگیری از خونریزی

نحوه صحیح فشردن قفسه سینه در ایست قلبی

کلیپ نحوه بر طرف کردن انسداد راه هوایی درشیرخواران

کلیپ اقدامات اولیه در مار گزیدگی

آموزش نحوه فشردن قفسه سینه در افراد بزرگسال (ایست قلبی_تنفسی)

کلیپ آموزش نحوه باز کردن راه هوایی بیمار

 

کلیپ آموزش نحوه باز کردن راه هوایی بیمار

پخش کلیپ آموزشی اساتید موسسه در خبر نیمروزی شبکه یک سیما

logo-web logo-web تمامی حقوق سایت FirstAider متعلق به موسسه پرستاران دانش اندیشه می باشد. اجرای وبسایت توسط: مجموعه طراحی آنلاین