گالری ویدیو

1
مانور بازکردن راه هوایی
2
احیا قلبی ۲۰۱۱

logo-web logo-web تمامی حقوق سایت FirstAider متعلق به موسسه پرستاران دانش اندیشه می باشد. اجرای وبسایت توسط: مجموعه طراحی آنلاین