دوره آموزشی ویژه مربیان مهد کودک

دوره آموزشی کمک های اولیه ویژه مربیان مهد کودک

با توجه به اهمیت آشنایی مراقبت کنندگان از کودکان با صدمات کوچک و بیماری های ناگهانی و اقدامات لازم در هنگام برروز این مخاطرات ، موسسه پرستاران دانش اندیشه با همکاری سازمان نظام پرستاری کشور اقدام به برگزاری دوره های آموزش کمک های اولیه ویژه مربیان مهد کودک نموده است.مطالب این دوره براساس سر فصل های آموزشی مربیان مهد کودک انجمن کودکان آمریکا و صلیب سرخ جهانی تهیه شده است. در طی این دوره مربیان مهد کودک با خطرات و بیماری های شایع که در هنگام مراقبت از کودک ممکن است بروز پیدا کند آشنا می شوند. در پایان این دوره ازفراگیران انتظار می رود درصورت بروز حادثه یا بیماری ناگهانی برای کودک یا شیر خوار بتوانند اقدامات ضروری و اولیه را تا رسیدن اورژانس انجام دهند. در پایان دوره گواهی شرکت در دوره به فراگیران اعطاء خواهد شد.

سر فصل مطالب تئوری

۱- مقدمات و اصول کمکھای اولیه درشیرخواران و کودکان و آشنایی با جعبه کمکھای اولیه
۲- روشھا و مکانیسم های پیشگیری از آسیب در شیرخواران و کودکان
۳- رشد و نمو شیرخواران و کودکان
۴- روش های ارزیابی در شیرخواران و کودکان
۵- احیاء قلبی ریوی در شیر خواران و کودکان
۶- اورژانس های تنفسی ( خروسک ، آسم ، اپی گلوتیت ، انسداد راه هوایی بوسیله جسم خارجی و…)
۷- اورژانس های داخلی ( دیابت ، تشنج ، تب و… )
۸- آسیب های بافت نرم ( انواع سوختگی ها ، زخم ها ، خونریزی ها )
۹- مسمومیتھا ( گوارشی ، مایعات و گازهای سمی و…. )
۱۰- واکنش های آلرژیک ( گزش ها ، مواد غذایی و… )
۱۱- حوادث در کودکان ( برق گرفتگی ، غرق شدگی ، سقوط از ارتفاع ، جسم خارجی در گوش و بینی ، خونریزی از بینی و… )
۱۲- آسیب های اسکلتی و عضلانی ( انواع شکستگی ها ، دررفتگی ها و پیچ خوردگی ها )

سرفصل های عملی

۱- انجام صحیح باز کردن راه هوایی
۲- انجام صحیح فشردن قفسه سینه در کودکان و شیر خواران
۳- ارزیابی اولیه و اندازه گیری علائم حیاتی در کودکان وشیرخواران
۴- انجام صحیح آتل گیری و پانسمان
۵- نحوه استفاده از جعبه کمک های اولیه
۶- روشھای بی حرکت سازی در مصدومان ترومایی
۷- انجام مانورهای خارج کردن جسم خارجی از راه ھوایی شیرخواران و کودکان

این دوره درطی ۲۴ ساعت برگزار می شود و از مولاژ شیرخوار و کودک جهت آموزش های عملی استفاده می شود.سرفصل مطالب با توجه به نیاز مراکز متقاضی قابل تغییر می باشد.

منابع آموزشی:

  • Pediatric First Aid for Caregivers and Teachers
  • Baby & Child Emergency First Aid

logo-web logo-web تمامی حقوق سایت FirstAider متعلق به موسسه پرستاران دانش اندیشه می باشد. اجرای وبسایت توسط: مجموعه طراحی آنلاین