دوره آموزش کمکهای اولیه ویژه کارخانجات

دوره آموزش کمکهای اولیه ویژه کارخانجات

گروه هدف در این دوره کلیه اعضای جامعه (کارمندان ، کارگران ،رانندگان و…) می باشند. درطی دوره که ۶ ساعت میباشد ودریک روزبرگزارمی شود ،فراگیران با اصول و اقدامات پایه در حوادث آشنا می شوند.  گواهی پایان دوره توسط سازمان نظام پرستاری کشورصادر می شودوبرای کارمندان دولت دارای امتیاز باز آموزی می باشد.در پایان دوره از فراگیران انتظار می رود،  بتوانند  یک جعبه  کمکهای اولیه را آماده کنند و نحوه کار کردن  با وسایل داخل آن را یاد بگیرند . شرایط تهدید کننده حیات در یک بیمار را تشخیص داده و تا رسیدن اورژانس اقدامات لازم جهت برطرف کردن آنها را انجام دهند.

 

سرفصل مطالب :

۱- اصول کمکهای اولیه و ارزیابی اولیه بیمار

۲- آشنایی با جعبه کمکهای اولیه و نحوه استفاده از وسایل

۳- انواع خونریزی و آسیب های بافت نرم و سوختگی

۴- آسیب های اسکلتی ( انواع شکستگی ها ،پیچ خوردگی ،در رفتگی )

۵- آتل گیری و انواع پانسمان

۶- احیاء قلبی – ریوی

۷- انسداد راه هوایی ( خفگی با جسم خارجی)

 

لازم به ذکر است سرفصل مطالب و زمان دوره بر حسب درخواست متقاضی قابل تغییر می باشد.

۰۲۱۵۵۹۰۲۷۵۸

۰۹۱۰۱۹۶۹۶۷۶

logo-web logo-web تمامی حقوق سایت FirstAider متعلق به موسسه پرستاران دانش اندیشه می باشد. اجرای وبسایت توسط: مجموعه طراحی آنلاین