دوره آموزشی کمکهای اولیه یک روزه

گروه هدف در این دوره کلیه اعضای جامعه (کارمندان ، کارگران ،رانندگان و…) می باشند.
درطی دوره که ۶ ساعت میباشد ودریک روزبرگزارمی شود ،فراگیران با اصول و اقدامات پایه در حوادث آشنا می شوند. گواهی پایان دوره توسط سازمان نظام پرستاری کشورصادر می شود و برای کارمندان دولت دارای امتیاز باز آموزی می باشد.در پایان دوره از فراگیران انتظار می رود، بتوانند یک جعبه کمکهای اولیه را آماده کنند و نحوه کار کردن با وسایل داخل آن را یاد بگیرند . شرایط تهدید کننده حیات در یک بیمار را تشخیص داده و تا رسیدن اورژانس اقدامات لازم جهت برطرف کردن آنها را انجام دهند.

سرفصل مطالب :
۱- اصول کمکهای اولیه و ارزیابی اولیه بیمار
۲- آشنایی با جعبه کمکهای اولیه و نحوه استفاده از وسایل
۳- انواع خونریزی و آسیب های بافت نرم و سوختگی
۴- آسیب های اسکلتی ( انواع شکستگی ها ،پیچ خوردگی ،در رفتگی )
۵- آتل گیری و انواع پانسمان
۶- احیاء قلبی – ریوی
۷- انسداد راه هوایی ( خفگی با جسم خارجی)

لازم به ذکر است سرفصل مطالب و زمان دوره بر حسب درخواست متقاضی قابل تغییر می باشد.
۰۲۱۵۵۹۰۲۷۵۸
۰۹۱۰۱۹۶۹۶۷۶

logo-web logo-web تمامی حقوق سایت FirstAider متعلق به موسسه پرستاران دانش اندیشه می باشد. اجرای وبسایت توسط: مجموعه طراحی آنلاین