دوره آموزشی ویژه مدارس

دوره آموزشی ویژه مدارس

۱- آموزش پیشگیری از خطرات احتمالی که در مدارس دانش آموزان را تهدید می کند

۲- اصول کمکهای اولیه

۳- آشنایی با نحوه آماده کردن و محتویات جعبه کمکهای اولیه

۴- اورژانس های محیطی شایع در مدارس

۵- آسیب های اسکلتی شایع د ر مدارس

۶- اورژانس های داخلی شایع در مدارس

۷- احیا قلبی ریوی پایه و انسداد راه هوایی

۸- اقدامات در مواقع بروز حوادث طبیعی

آموزش های عملی

پانسمان و آتل گیری

 

منابع :

  • FIRST AID / CPR/AED FOR SCHOOL AND THE COMMUNITY
  • THE NEW SCHOOL HALTH HAND BOOK( A Ready Reference for School Nurses and Educators)
  • Manual of School Health

logo-web logo-web تمامی حقوق سایت FirstAider متعلق به موسسه پرستاران دانش اندیشه می باشد. اجرای وبسایت توسط: مجموعه طراحی آنلاین